*

डॉ आलोक शुक्ला

प्रमुख सचिव छ.ग. शासन

(स्कूल शिक्षा विभाग)

*

डॉ. एस. भारती दासन

सचिव छ.ग. शासन

(स्कूल शिक्षा विभाग)

*

सुश्री इफ़्फ़त आरा

प्रबंध संचालक छ.ग. शासन

(स्कूल शिक्षा विभाग)

Back to Top